Quatuor Alfama
quatuor à cordes

photographie : Arnaud Roberti


Elsa de Lacerda, violon
Chikako Hosoda, violon
Morgan Huet, alto
Renaat Ackaert, violoncelle